Kurzy

ROZVRH LEKCÍ OD září 2020

Do kurzů se hlaste prostřednictvím FACEBOOKU – Marie Shanti Vaštáková, emailu shanti.dance@seznam.cz nebo telefonicky na čísle +420 605 459 333. Více o přihlašování, platbách, ceníky a pravidlech navštěvování tanečních hodin se dozvíte níže pod rozpisem kurzů.  https://www.facebook.com/marie.s.vastakova

Rozvrhy lekcí na září 2020 budou vypsány v srpnu.

 

PŘEČTĚTE SI:
Každý účastník taneční lekce orientálních tanců,zumba,latino a dalších, pod vedením profesionální kvalifikované lektorky Marie Vaštákové,Jiráskova 1812,Vsetín (akreditované lektorky orientálního tance u MŠMT) prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se tanečního cvičení účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti ( v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní. Osobám mladším 18-i let je účast na lekcích dovolená jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník. Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.
Přihlášky 2018 Přihlášky se přijímací na základě emailu,facebooku nebo telefonického hovoru. K rezervaci místa v kurzu je potřeba celé Vaše jméno, mobilní telefonní číslo a email. Placení celého kurzovného se provádí v hotovosti přímo v kurzech na první lekci nebo na účet. Účet Vám bude na vyžádání zaslán emailem. Zaplacením kurzovného se předem zajistí konání kurzu v jeho plné délce bez přerušování či vynechaných lekcí. V případě nemoci lektorky, jste včas informovány na email, posléze sms-kou, pokud není email potvrzen a zameškané hodiny jsou nahrazeny v daném trimestru. Kurzovné se nevrací.V případě neúčasti na kterémkoliv termínu ze zdravotních, pracovních nebo jiných důvodů nelze školné vrátit. Není možné za sebe poslat náhradu. Lektorka neodpovídá za zdravotní stav účastnic tanečních kurzů.Taneční hodiny nejsou uzpůsobeny pro těhotné. Pokud zameškáte nějakou s Vašich již zaplacených hodin,můžete si ji nahradit v paralelním kurzu v rámci daného předplaceného období. Do dalšího období se hodiny nepřevádějí a to ani na jinou osobu.